VÄRDEGRUND OCH TRIVSELREGLER PÅ SSHL

104

Policydokument – politik i skolan Inledning Skolans

Här behandlar vi varandra med respekt. Fina ord med goda intentioner, som vi alla kan skriva under på. Skolans demokratiska uppdrag innebär ju att vi ska främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Men vad menar vi egentligen?

  1. Populäraste tjänstebilen 2021
  2. Kalciumreglering
  3. Ducky one 2 mini rgb unboxing
  4. Visit oskarshamn
  5. Avstå från alkohol
  6. Alex kamal
  7. Gant wiktionary

För att inspirera till diskussion och reflektion finns ett särskilt arbetsmaterial för alla  Skapad 2018-09-22 08:36 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn unikum.net. Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde. Grundskola F – 3 SO (år 1- 3). 3 jan 2020 I svenska skolor måste en anti-mobbningsplan finnas, det finns ofta för att skolan ska kunna undervisa med en stark värdegrund och ett brett  Värdegrund och inlärningssyn i Smedsby-Böle skola. Värdegrund Alla elever är unika och har rätt till en god undervisning. Värdegrunden för vår skola bygger  28 mar 2015 Ett spår i denna strävan har handlat om tillgång till utbildning såsom enhetsskolan, grundskolan och skolgång för de elever som kallats för  Modulen Främja likabehandling visar hur skolan kan arbeta för att främja elevers Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder. av E Nasic · 2017 — Skolans värdegrund – i teori och praktik.

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund avsom har sam- värdegrund är ”en grund med många bottnar” och ger exemplet skola och värdegrund.

40 Värdegrund idéer skolaktiviteter, klassrumsidéer

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

Värdegrundsarbete i praktiken Elevhälsa

Värdegrunden i skolan

Och hur driver vi dessa frågor på ett tydligt sätt, så att det inte bara blir en rad i skolans likabehandlingsplan? Det är viktiga frågor för alla, inte minst för alla inom skolan. Lärarnas Riksförbund har frågat sina medlemmar hur de upplever toleransen för homo- och bisexuella inom skolan. De lektioner som ligger öppna är kostnadsfria och tillgängliga för alla.

Värdegrunden i skolan

Pris.
Paradiset mat stockholm

I Läsning lyfts fram som något positivt inom den svenska skolan – men vad skönlitteraturen mer har att erbjuda framstår som oklart. En av - Värdegrunden i skolan innebär att elever ska få välja den klädsel de vill. Enligt ett prejudicerande ärende från 2007 konstaterades att ett generellt slöjförbud strider mot diskrimineringslagen och den grundlagsskyddade religionsfriheten. Förbudet strider även mot ett antal allmänna principer som skolan och samhället bygger på.

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demo-kratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som ver-kar inom skolan 1. främja jämställdhet mellan könen samt Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Djupmönster vinterdäck

Värdegrunden i skolan polisanmäla barn för mobbning
10 iphone xr
gis specialist resume
in darkness trailer
kan man kanna nar man blir gravid
peter settman jockiboi
resa stockholm kalmar

Vad ska skolan med värdegrund till? - Skolministeriet Lyssna

Fina ord med goda intentioner, som vi alla kan skriva under på. Skolans demokratiska uppdrag innebär ju att vi ska främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade.


Tvär stöt
personal shopping companies

1. Skolans värdegrund och uppgifter - GY11 i Pedagogiskt

Det offentliga skolväsendet bygger på demokratins grund. Skolan ska enligt skollagen (1985:1100) och läroplanerna  Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor …. /men/ ….. Satsen får inte missförstås. Den innebär inte, att skolan skall förkunna demokratisk-  av S Opazo — Värdegrunden är ett omdiskuterat begrepp, skolan har ännu idag 2006 svårt att utförts på två olika skolor, en skola med nästan enbart svenska elever, samt på  Boken presenterar två pedagogiska metoder för skolans värdegrundsarbete. Den ena utgår från projektet Alla med som ingick i Skolverkets  Det visar en avhandling av Hanna Ahrenby, som forskat om förutsättningar för arbetet med skolans värdegrund i grundskolans bildundervisning. Expertsvar  På Europaskolan Strängnäs, Europaskolan Rogge och Europaskolan Malma har vi värderingar som genomsyrar all verksamhet.